تماس با ما - اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای
۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۴
۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۵
۰۲۱-۸۸۶۲۶۲۴۶
۰۲۱-۸۸۲۱۲۹۶۶
Contact@Etkfz.com

 مدیر اجرایی خانم تانی
104 آمار و فناوری اطلاعات -
109 دفتر بازرسی خانم برزگر
113 دبیرخانه خانم ابراهیمی
101 دفتر و دبیرخانه خانم جلیل پور
107 کارشناس حقوقی آقای نوری
111 مسئول مالی - اداری آقای بام افکن
103 کارشناس تنظیم بازار خانم شعبانی
103 امور اعضاء و متقاضیان آقای سحر دوست
112 مسئول روابط عمومی خانم سلیمی

تهران یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسدآبادی میدان فرهنگ، خیابان ۳۳ پلاک ۲۹، طبقه سوم ۱۴۳۴۶۴۵۳۵۸
فرم فرم نظرات، پیشنهادات و شکایات
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ایمیل
موضوع
متن پیام
ارسال