اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای
پربازدیدها

واگذاری توزیع کالا‌های اساسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

زمان واکسیناسیون شاغلان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی اعلام شد

با تکمیل سامانه رصد زنجیره تجاری توزیع کالا شفاف‌تر می‌شود

شائبه‌های تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

اهتمام اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در عمل به مسئولیت اجتماعی

پیشگامی فروشگاه‌های زنجیره ای در حذف کالاهای خارجی

از مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکر می کنم که این روزهای سخت کنار دولت و ملت بودند

گروه های کالایی و اعضاء اتحادیه

اعضای جدید اتحادیه