اعضاء هیات مدیره - اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

معرفی اعضاء هیات مدیره

  • ریاست اتحاديه

نام و نام خانوادگی:اميرخسرو فخريان مدرک تحصیلی:دانشجوی سال آخر phd دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق سمت:ریاست اتحاديه سوابق کاری:
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش از سال 1392تاکنون؛
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش از سال 1386 تا 1392؛
- رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای فامیلی مدرن ؛
- رئیس هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک کوروش( فروشگاه اینترنتی اکالا)؛
- سابقه مدیریت در شرکت‌های (به‌پخش، قاسم ایران، گلپخش اول) از سال 1378 تا 1386؛
- دو دوره عضو هیات مدیره انجمن شرکت های پخش سراسری ایران.

  • نایب رییس اول

نام و نام خانوادگی:منصور عالی پور مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت دولتی سمت:نایب رییس اول سوابق کاری:
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی از سال 1391 تاکنون؛
- دو دوره عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران به‌عنوان نماینده وزیر صمت از سال 1389 تا 1391؛
- مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه از سال 1384 تا 1389.

  • نایب رییس دوم

نام و نام خانوادگی:محمد علی خراسانی فردوانی مدرک تحصیلی:دکترای مدیریت بازرگانی سمت:نایب رییس دوم سوابق کاری:
- عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آورین بازار پارس و فروشگاه های زنجیره ای وین مارکت از سال 1397 تا کنون
- عضو هیات مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه و گروه مدیریت سرمایه رفاه از سال 1397 تا کنون
- مدرس دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری در امور نساجی، عضو انجمن قلم ایران از سال 1397 تا کنون
- قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه از سال 1393 تا 1398
- مشاور فنی پلی اکریل ایران، قائم مقام و معاون بازرگانی کارخانجات پارس فاستون، مدیرکارخانه بهریس، عضو شورای اداری اصفهان از سال 1393 تا 1398
- عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های متعدد بازرگانی

  • خزانه دار

نام و نام خانوادگی:حسين مدرسي فر مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران سمت:خزانه دار سوابق کاری:

  • دبیر

نام و نام خانوادگی:مهدی عارفی‌داریان مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه وزارت صنایع و معادن ایران سمت:دبیر سوابق کاری:

  • بازرس

نام و نام خانوادگی:ابراهیم طلایی مدرک تحصیلی:کارشناسی ادبیات انگلیسی سمت:بازرس سوابق کاری:
- عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف محلی ایران از سال1378تاکنون؛
- مدیرعامل اتحادیه مصرف محلی ایران از سال1390 تا 1397؛
- نماینده اتاق تعاون ایران در سازمان امور مالیاتی.